Державна лісова політика України складається з законодавчих, економічних, адміністративних, соціальних та лісогосподарських заходів спрямованих на стале лісоуправління. В Україні національна лісова політика є складовою державної екологічної політики, яка була сформульована у постанові Верховної Ради України “Про Основні напрямки державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки” (1998 р.).

Національна лісова стратегія України базується на наступних принципах:

  • Збільшувати площу земель, вкритих лісовою рослинністю, до оптимального рівня у різних природних зонах;
  • Сприяти збереженню біорізноманіття та підвищенню стійкості лісових екосистем;
  • Забезпечувати продуктивність лісів та якість продукції;
  • Впроваджувати політику сталого лісоуправління із особливою увагою до екологічних факторів;
  • Сприяти агролісомеліорації та лісорозведенню.

Лісове господарство ведеться в згідно з сучасним законодавством України, зокрема з Лісовим кодексом України. Державна лісова політика України спрямована на раціональне використання, збереження та відновлення лісових ресурсів. Основна мета лісової політики полягає у підтримці сталого лісоуправління, суміщенні методів лісокористування з екологічними вимогами, збільшенні площі земель, вкритих лісовою рослинністю, шляхом лісорозведення на еродованих, низькопродуктивних землях; інтенсифікації лісокористування, покращенні економічних умов, створенні мережі заповідних територій, впровадженні системи моніторингу природних ресурсів та довкілля; розробці методів зменшення радіоактивного забруднення лісів.

Господарська діяльність лісгоспу спрямована на забезпечення народного господарства багатьма видами товарів народного споживання, що отримують від переробки деревини. Лісове господарство відіграє важливу роль в економіці району, адже перевжаючими підприємствами є лісопереробні.

ДП “Перечинське лісове господарство” здійснює лісогосподарчі заходи, враховуючи еколого-економічні фактори та керуючись проектом ведення і розвитку лісового господарства, розробленого лісовпорядкуванням. Цим проектом передбачено господарювання в лісах зі застосуванням типологічних та генетико-селекційних підходів. Запроектовані всі види робіт та їх обсяги упродовж лісогосподарського циклу з вирощування деревостанів.

Лісогосподарскі заходи, що передбачені проектом,є обов’язковими до виконання. Тому лісівники підприємства розпочинають цикл господарювання з лісонасіннєвої бази. У лісгоспі ця база представлена 25 постійними лісонасіннєвими ділянками загальною площею 31,4 га.

Організація лісового господарства має своїм завданням забезпечувати ведення лісового господарства на засадах сталого розвитку з урахуванням природних та економічних умов, цільового призначення, лісорослинних умов, породного складу лісів, а також функцій, які вони виконують. Організація лісового господарства передбачає:

1) розроблення та затвердження в установленому законом порядку нормативно-правових актів з ведення лісового господарства;

2) поділ лісів на категорії залежно від основних виконуваних ними функцій, виділення особливо захисних лісових ділянок;

3) установлення віку стиглості деревостанів, норм використання лісових ресурсів;

4) проведення лісовпорядкування;

5) ведення державного лісового кадастру, обліку лісів;

6) ведення моніторингу лісів;

7) проведення лісової сертифікації;

8) здійснення інших організаційно-технічних заходів згідно з основними вимогами щодо ведення лісового господарства, визначеними законодавством.

Нормативно-правові акти з ведення лісового господарства встановлюють порядок і вимоги до системи заходів з охорони, захисту, використання та відтворення лісів, комплекс якісних та кількісних показників, параметрів, що забезпечують регулювання діяльності у цій галузі. ЛК України у ст. 37 надає перелік питань, що регулюються нормативно-правовими актами з ведення лісового господарства:

1) поділ лісів на категорії залежно від значення та основних виконуваних ними функцій;

2) проведення рубок головного користування;

3) організація лісовпорядкування;

4) ведення державного лісового кадастру, обліку і моніторингу лісів;

5) організація та проведення лісової сертифікації;

6) заготівля другорядних лісових матеріалів і здійснення побічних лісових користувань;

7) використання корисних властивостей лісів для культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних, туристичних і освітньо-виховних цілей, потреб мисливського господарства та проведення науково-дослідних робіт;

8) відновлення лісів і лісорозведення;

9) здійснення заходів щодо підвищення продуктивності, поліпшення якісного складу лісів;

10) здійснення охорони лісів від пожеж;

11) здійснення захисту лісів від шкідників і хвороб.

Цей перелік не є вичерпним, і тому законами, іншими нормативно-правовими актами можуть регулюватися інші питання з ведення лісового господарства.

Державне підприємство «Перечинське лісове господарство» розташоване в західній частині Закарпатської області на території Перечинського адміністративного району. Лісистість Перечинського району становить 63,9 %.

До його складу входить 7 лісництв загальною площею 37920,6 га.
Перечинський лісгосп (до 1995 р. – лісокомбінат) був організований в 1959 році згідно постанови РМ УРСР №1834 від 30.11.1959 на базі Тур’я Реметівського лісгоспу.
Перше лісовпорядкування лісів, які входять до складу лісгоспу відноситься до 1870 – 1875 р.
Нинішнє лісовпорядкування проведене за І розрядом у відповідності з вимогами чинної лісовпорядної інструкції, рішеннями першої лісовпорядної наради і технічної наради за підсумками польових робіт.

Лісовпорядкування проведено за методом класів віку, який полягає в утворенні госпчастин, господарств, господарських секцій, які складаються з сукупності однорідних за складом і продуктивністю деревостанів, об’єднаних одним віком і способом рубки лісу. Первинною обліковою одиницею є таксаційний виділ, а первинною розрахунковою одиницею – господарська секція. Усі розрахунки здійснені на основі підсумків розподілу площ і запасів насаджень господарських секцій за класами віку.

Згідно лісорослинного районування територія лісгоспу відноситься до 10-го лісо рослинного району (букові гірські ліси Полонинського і північних схилів вулканічних хребтів).

Район розташування лісів лісгоспу знаходиться під впливом материкового клімату Східно-Європейської рівнини (осіннє-зимовий період) та вологого атлантичного клімату (весняно-літній період).

Район розташування лісгоспу характеризується достатньо розвинутою мережею шляхів транспорту загального користування. Основними транспортними магістралями в зоні діяльності лісгоспу є залізниця Львів – Ужгород; автошлях державного значення Львів – Самбір – Ужгород, дороги обласного значення Перечин – Поляна – Свалява, Т.Ремети – Лумшори.

Лісове господарство в економіці району розташування лісгоспу займає значне місце. Основні напрямки його розвитку комплексне невиснажливе використання лісової екосистеми, поновлення і розвиток традиційних методів природозберігаючих технологій при використанні лісових ресурсів.

Наявні в лісовому фонді сільськогосподарські угіддя використовуються для потреб лісгоспу та, частково, інших користувачів.

Випас худоби в лісовому фонді жителями навколишніх сіл в даний час майже не проводиться. Облік даного виду побічного користування в лісгоспі не ведеться. З інших видів побічних лісових користувань в лісгоспі має місце – збір дикорослих плодів і ягід, грибів, лікарської сировини, розміщення пасік. Мисливська фауна в лісах лісгоспу представлена наступними видами: олень, козуля, кабан, лисиця, вовк, ведмідь, рись, заєць, куниця, борсук. Полювання носить спортивно-аматорський характер.

Крім задоволення потреб народного господарства в деревині і продукції побічних лісових користувань, лісові насадження мають важливе природоохоронне і рекреаційне значення.

За даними лісовпорядкування 2011 року площа лісового фонду, що надана у постійне користування державному підприємству «Перечинське лісове господарство» для ведення природоохоронної і виробничої діяльності, становить 31092,8 га. Запаси ростучого лісу сягають 11,7 млн. куб. м, лісистість – 63,5 %.

На території лісового підприємства за даними ґрунтового типологічного обстеження (1968 р.) виділено три типи ґрунтів: бурі гірські лісові (96%), бурі лісові (0,5%) та дернові (3,5%) площі лісгоспу.

Найпоширенішими типами лісу в ДП “Перечинське ЛГ” є С3Б, який займає 27,7 %, Д3ГБ (25,3 %), Д3Б (20,0 %), С3ГБ (12,3 %) та Д2ГБ (4,7 %) від площі підприємства.

Поділ вкритих лісовою рослинністю ділянок за типами лісу, %

ДП «Перечинське лісове господарство» веде господарство направлене на вирощування і доглядання бука лісового – аборигенної породи даного краю. Він займає площу 25325,1 га, що складає 85,3 % вкритої лісовою рослинністю площі.

У відсотковому співвідношенні з іншими панівними породами, які зростають на території підприємства найбільш поширеними є: дуб скельний, який займає 850,1 га, що складає 2,9 %, дуб звичайний 660,6 га – 2,2 %, дуб червоний – 443,8 га – 1,5 % тощо.

Поділ лісів ДП “Перечинське ЛГ” за панівними породами, % 

Загальна площа насаджень ДП «Перечинське ЛГ» – 31092,8 га, з яких вкрита лісовою рослинністю – 29676,8 га. Ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення; рекреаційно-оздоровчі ліси; захисні ліси (разом охоронювані ліси) становлять 43,2 % вкритих лісовою рослинністю земель. Експлуатаційні ліси розміщені на площі, що складає 56,8 % від вкритих лісовою рослинністю земель.

Розподіл площ лісових ділянок за категоріями лісів ДП «Перечинське ЛГ»

Категорії лісів Площа лісових ділянок
загальна вкрита лісовою рослинністю
га % га %
1 2 3 4 5
Усього лісів

з них:

31092,8 100,0 29676,8 100,0
Ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення 3361,9 10,8 3303,5 11,1
Рекреаційно-оздоровчі ліси 5351,1 17,2 5142,3 17,3
Захисні ліси 4561,2 14,7 4395,6 14,8
Експлуатаційні ліси 17818,6 57,3 16835,4 56,8
Разом лісів, можливих для експлуатації

з них у:

15791,1 50,8 15791,1 53,2
лісах природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення
рекреаційно-оздоровчих 539,8 1,7 539,8 1,8
захисних 1454,0 4,7 1454 4,9
експлуатаційних 13797,3 44,4 13797,3 46,5

 

Розподіл площ насаджень за групами віку вказує, що на молодняки припадає 11,1 % площі вкритих лісовою рослинністю земель, на середньовікові – 57,9 %, на пристигаючі – 12,2 % і на стиглі й перестійні насадження – 18,8 %. Середній вік насаджень лісгоспу становить 83 роки з коливанням від 36 років у м’яколистяних, 53 років у хвойних і до 85 років у твердолистяних насадженнях.

Продуктивність насаджень ДП «Перечинське ЛГ» порівняно висока. Середній запас на 1 га становить 355 м3, а середньоперіодична зміна запасів сягає 4,3 м3/га. Середні запаси на 1 га у межах вікових груп такі: молодняки – 121 м3; середньовікові – 383 м3; пристигаючі – 409 м3; стиглі та перестійні  – 374 м3

Станом на 01.08.2018 року облікова чисельність працюючих на підприємстві становить 142 чоловік. Організаційна структура лісгоспу складається з сімох лісництв (Дубриницьке, Перечинське, Тур’я-Реметівське, Турянське, Турицьке, Порошківське, лісництво “Шипот”).

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працюючого за липень місяць 2018 р. становить 11 169 грн., запланований показник – 7 000 грн.

В 2018 році підприємством планується відрахувати до місцевого бюджету коштів, в розмірі  3 613 тис. грн.