Площа лісового фонду, на якому підприємство веде свою природоохоронну та виробничу діяльність становить 37920 га.

Лісовий фонд підприємства розділений на:

  • ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення займають 3385,4 га;
  • рекреаційно-оздоровчі ліси – 5415,1 га;
  • захисні ліси – 4626,6 га;
  • експлуатаційні ліси – 31465,6 га.

Основними лісоутворюючими деревними породами є бук (83,5 %), дуб (6,6 %), ялиця (1,3 %), ялина (1,3 %), псевдотсуга Мензіса (1,2 %), ясен (1,1 %), граб (1,0 %), сосна (0,4 %).

Цінними інтродуцентами є каштан їстівний, псевдотсуга тисолиста, сосна Веймутова.

Рубки головного користування – проводяться з метою заготівлі деревини у стиглих та перестійних насадженнях, в основу яких покладено дотримання принципів безперервного, невиснажливого і раціонального використання лісових ресурсів, збереження умов відтворення високопродуктивних стійких деревостанів, їх екологічних та інших корисних властивостей.

Під час заготівлі деревини не дозволяється вирубування та пошкодження дерев і чагарників, занесених до Червоної книги України, насінників, плюсових та інших дерев, що мають виняткове значення для збереження біорізноманіття.

З метою забезпечення зазначених вимог, залежно від категорії лісів, лісорослинних умов, біологічних особливостей деревних порід, складу і структури деревостанів, наявності та стану підросту господарсько-цінних порід та інших особливостей лісових ділянок, застосовується вибіркова, поступова, комбінована, суцільна системи рубок.

Вибіркова система рубок – це заходи, що здійснюються для оздоровлення, формування і відновлення деревостанів, під час яких періодично вирубуються окремі дерева або групи дерев – фаутні, перестійні, стиглого віку, з уповільненим ростом, а також дерева, що пригнічують природне поновлення. При застосуванні вибіркової системи рубок ліси максимально зберігають і виконують водоохоронні, захисні та інші корисні властивості. Лісова ділянка залишається постійно вкрита лісовою рослинністю.

Поступова система рубок – це заходи, спрямовані на збереження та використання попереднього поновлення і сприяння природному поновленню в період між прийомами, під час здійснення яких передбачається вирубування деревостану за кілька прийомів.

Суцільна система рубок – це заходи, під час здійснення яких вирубується деревостан, за винятком дерев та чагарників, що підлягають збереженню.

Порядок проведення рубок головного користування регламентується Правилами рубок головного користування (Наказ Держкомлісгоспу України №364 від 23.12.2009 року) та Правилами рубок головного користування в гірських лісах Карпат (Постанова КМУ №929 від 22.10.2008 р.)

Запроектовані щорічні обсяги рубок головного користування – 189,4 га, запас становить 38,8 тис. м3.

Відомість чергової лісосіки на 2018 рік (головне користування) в державному лісовому фонді ДП “Перечинське ЛГ”

 

Додаток 1 До відомості чергової лісосіки на 2018 рік (головне користування) в державному лісовому фонді ДП “Перечинське лісове господарство”

 

Додаток 2 До відомості чергової лісосіки на 2018 рік (головне користування) в державному лісовому фонді ДП “Перечинське лісове господарство”

 

Додаток 3 До відомості чергової лісосіки на 2018 рік (головне користування) в державному лісовому фонді ДП “Перечинське лісове господарство”

 

Додаток 5 До відомості чергової лісосіки на 2018 рік (головне користування) в державному лісовому фонді ДП “Перечинське лісове господарство”

 

Додаток 6 До відомості чергової лісосіки на 2018 рік (головне користування) в державному лісовому фонді ДП “Перечинське лісове господарство”

 

Додаток 7 До відомості чергової лісосіки на 2018 рік (головне користування) в державному лісовому фонді ДП “Перечинське лісове господарство”

 

Додаток 8 До відомості чергової лісосіки на 2018 рік (головне користування) в державному лісовому фонді ДП “Перечинське лісове господарство”

 

Додаток 9 До відомості чергової лісосіки на 2018 рік (головне користування) в державному лісовому фонді ДП “Перечинське лісове господарство”

 

Додаток 10 До відомості чергової лісосіки на 2018 рік (головне користування) в державному лісовому фонді ДП “Перечинське лісове господарство”

 

Додаток 11 До відомості чергової лісосіки на 2018 рік (головне користування) в державному лісовому фонді ДП “Перечинське лісове господарство”

 

Додаток 12 До відомості чергової лісосіки на 2018 рік (головне користування) в державному лісовому фонді ДП “Перечинське лісове господарство”

 

Додаток 13 До відомості чергової лісосіки на 2018 рік (головне користування) в державному лісовому фонді ДП “Перечинське лісове господарство”

 

Додаток 14 До відомості чергової лісосіки на 2018 рік (головне користування) в державному лісовому фонді ДП “Перечинське лісове господарство”

 

Додаток 15 До відомості чергової лісосіки на 2018 рік (головне користування) в державному лісовому фонді ДП “Перечинське лісове господарство”

 

Додаток 16 До відомості чергової лісосіки на 2018 рік (головне користування) в державному лісовому фонді ДП “Перечинське лісове господарство”

 

Додаток 17 До відомості чергової лісосіки на 2018 рік (головне користування) в державному лісовому фонді ДП “Перечинське лісове господарство”

 

Додаток 18 До відомості чергової лісосіки на 2018 рік (головне користування) в державному лісовому фонді ДП “Перечинське лісове господарство”

 

Під час проведення рубок формування і  оздоровлення  лісів застосовуються   такі  рубки:  догляду,  санітарні,  лісовідновні, переформування, пов’язані з реконструкцією, ландшафтні.

Рубки догляду проводяться шляхом періодичного  вирубування  дерев  подальше  збереження  яких  у складі насаджень недоцільне, згідно  з  технологічними  картками  на  ділянках   з   попередньо підготовленою   мережею   технологічних   коридорів  (трелювальних волоків) та доріг для пересування транспорту тощо.

Вони є таких   видів:   освітлення, прочищення, проріджування, прохідна рубка.

Рубки  освітлення  формують деревостани бажаного складу та густоти,  забезпечують таку участь головної породи в  деревостані, яка  відповідає  конкретним  лісорослинним  умовам  та призначенню створюваного деревостану.

Рубки  прочищення   забезпечують   склад   і   рівномірне розміщення  дерев  головної  породи на площі,  формують оптимальну структуру    майбутнього    деревостану,    регулюють    кількісне співвідношення окремих порід.

     Рубки   проріджування   створюють  умови  для  формування стовбура і крони кращих дерев (головна увага приділяється якості і структурі   деревостану,   формується   другий   ярус  у  складних  деревостанах).

     Прохідні рубки призначені для збільшення приросту  кращих  дерев,  підвищення  товарності  деревостанів та скорочення строків  вирощування  технічно   стиглої   деревини,   поліпшення   складу, структури та підвищення стійкості деревостану.

    Санітарні   рубки   спрямовуються   на   оздоровлення  та посилення біологічної стійкості лісів, запобігання їх захворюванню і пошкодженню.

   Лісовідновні  рубки  –  комплексні  рубки,  які поєднують елементи  рубок  головного  користування  та  рубок  догляду   для поновлення захисних,  водоохоронних та інших корисних властивостей лісів,  збереження  біорізноманіття,  підтримання   і   формування складної породної, ярусної і вікової структури деревостанів.

Лісовідновні  рубки  проводяться в стиглих та перестійних  різновікових багатоярусних деревостанах  та  деревостанах  простої  структури  для  відновлення цінних порід дерев у лісах,  у яких не дозволяється проводити рубки головного користування.

    Рубки переформування – комплексні  рубки,  спрямовані  на поступове  перетворення  одновікових  чистих  у різновікові мішані багатоярусні лісові насадження. Вони проводяться в усіх категоріях  лісів   та  вікових  групах  деревостанів  і  поєднують  одночасне вирубування окремих  дерев  або  їх  груп  і  сприяння  природному лісовідновленню за умови безперервного існування лісу.

      Рубки, пов’язані з реконструкцією малоцінних молодняків і похідних деревостанів (далі – реконструктивні рубки),  проводяться з метою заміни малоцінних і  похідних  молодняків  на  цільові  та поєднуються   із   здійсненням   заходів,   пов’язаних  з  штучним відновленням лісів.

Реконструктивні рубки проводяться у:

– чагарниках з недостатнім відновленням головних порід;

– сильно зріджених деревостанах з куртинним розміщенням дерев;

– деревостанах, які за своїм складом не відповідають конкретним типам лісу і є малоцінними.

    Ландшафтні рубки   проводяться   з   метою   формування лісопаркових ландшафтів і  підвищення  їх  естетичної,  оздоровчої цінності  та стійкості в рекреаційно-оздоровчих лісах,  лісах,  що мають історико-культурне призначення, а також у рекреаційних зонах національних природних та регіональних парків.

Щорічний обсяг виконання рубок формування і оздоровлення лісів становить 469,4 га, стовбурний запас становить 13,31 тис. м3.

План надходження деревини від рубок формування і оздоровлення лісів та від рубок головного користування на 2017 рік по ДП “Перечинський лісгосп”

 

 

На території підприємства є можливість заготовляти продукцію побічного користування, а саме: березовий сік, дикі плоди та ягоди, лікарську сировину, гриби тощо.

Із початку 2017 року, станом на 23.08.2017 року Державним підприємством “Перечинське лісове госпдарство” було виписано лісові квитки на заготівлю березового соку 24,8 тон на суму 2 864,40 гривень та на заготівлю ожини – 2000 кілограм на суму 1848 гривень.

Всю продукцію побічного користування на території підприємства заготовляє ТОВ “Джерела Карпат”.