Лісозаготівля – це  вирубування, вивіз та первинна обробка деревини.

Щорічний обсяг деревини, що заготовляється в ДП «Перечинський лісгосп», становить   близько 58 тис.  м3.

Сам процес заготівлі деревини  пов’язаний із рубкою лісу. Об’єктом рубки є окремі дерева і цілі деревостани. Метою лісозаготівлі є одержання деревної сировини, яка проводиться в стиглих і перестійних лісостанах.

Рубка стиглого лісу має вирішувати три основні завдання: поновлення лісу, екологічні завдання й отримання  деревної продукції.

Заготівля деревини в лісах здійснюється від рубок головного користування та рубок формування і оздоровлення лісів на заздалегідь виділеній площі, яку називають лісосіка, в межах лісництва, кварталу та виділу.  Головне користування здійснюється в межах розрахункової лісосіки де  вирубують стиглі і перестійні деревостани для одержання деревної продукції. Заготівля деревини також здійснюється під час рубок формування і оздоровлення лісів та інших рубках пов’язаних і не пов’язаних з веденням лісового господарства (розчищення лісових площ для будівництва гідровузлів, трубопроводів, доріг, тощо). Так наприклад:

  • рубки догляду за лісом спрямовані на забезпечення кращих умов зростання головних порід у насадженнях, на підвищення стійкості насаджень до дії негативних факторів;
  • санітарні рубки спрямовані на оздоровлення та посилення біологічної стійкості лісів, а також передбачають рубку уражених хворобами та пошкоджених шкідниками дерев, деревина яких ще не втратила технічних якостей;
  • так звані “інші” рубки потрібні для розширення просіки, прорубування трас для будівництва доріг, ліній електропередач тощо.

Процес лісозаготівлі являє собою діяльність, пов’язану із звалюванням дерев у лісі, їх трелюванням,  розробкою хлистів  на сортименти, зберіганням і вивезенням заготовленої деревини з лісу.

 

План надходження деревини від рубок формування і оздоровлення лісів та від рубок головного користування на 2018 рік по ДП “Перечинське лісове господарство”

 

 

На підприємстві заготівля деревини здійснюється за допомогою бензопил марки «STIHL» та «Husqvarna». Очищені від сучків сортименти, трелюють  трактором від місця їх заготівлі до пунктів навантаження на верхніх складах.

На сьогоднішній день на підприємствах Державного агентства лісових ресурсів України запроваджена система електронного обліку деревини. Не винятком стало і ДП «Перечинський лісгосп». Завдання електронного обліку – спростити і автоматизувати облік за допомогою сучасних комп’ютерних технологій.

Електронний облік заготовленої деревини відбувається наступним чином: майстер лісу на лісосіці за допомогою кишенькового персонального комп’ютеру (КПК) проводить приймання лісопродукції від бригади, яка її заготовила. Майстер лісозаготівель вносить інформацію заготовленої деревини до КПК та прибиває відповідні бирки до продукції за допомогою спеціального пристрою. А далі введена інформація синхронізується з центральним рівнем системи для подальшої обробки, аналізу та контролю.

Як видно з наведеного опису процес електронного обліку деревини цілковито ґрунтується на електронному документообігу. Його основу складає програмне забезпечення, яке дозволяє контролювати етапи руху деревини, де вся облікова інформація передається в електронному вигляді. Важливим результатом роботи системи є значне скорочення паперового документообігу та різних видів звітності між виробничими підрозділами підприємства, а також зменшення тіньового обігу незаконно добутої деревини.

Таким чином  система електронного обліку деревини  дає можливість переглянути повністю ланцюг руху заготовленої деревини від місця її заготівлі до кінцевого споживача. Отже, за допомогою реєстру походження деревини по нумерації бирки, якою маркується деревина, можна встановити: місце та час заготівлі, назву бригади, що здійснювала заготівлю, а також повну характеристику маркованої продукції.

Звіт про лісогосподарську діяльність ДП “Перечинський лісгосп” за 2018 рік

 

Звіт про лісогосподарську діяльність ДП “Перечинський лісгосп” за 2017 рік