На території ДП «Перечинське лісове господарство» наявними є об’єкти природно-заповідного фонду

Відомості про об’єкти природно-заповідного фонду 

Найменування об’єктів природно-заповідного фонду

Площа, га Місцезна-ходження Тип заказника та інших об’єктів

Коротка характеристика та режим ведення господарської діяльності

1. Державний зоологічний заказник республіканського значення «Тур’я -Полянський», постанова РМ УРСР №451 від 26.12.1985 р.

2 163

Лісництво «Шипот» 

кв. 55-75

Державний зоологічний заказник республіканського значення

Лісовий масив розташований в басейні р.Звур правої притоки р.Тур’я. букові насадження з участю ялиці, явора, ясена, дуба, берези.

Водяться олені, козулі, кабани, зайці, куниці, лисиця. Рись, білка. Заказник організований з метою збереження і відтворення лісової фауни, охорони тваринного світу.

Забороняється полювання, крім селекційного відстрілу, вилов риби, випас худоби, добування піску, глини, збір лікарських рослин, горіхів, плодів.

2. Державний орнітологічний заказник республіканського значення «Соколові скелі», постанова РМ УРСР №383 від 12.12.1983 року

606

Лісництво «Шипот» 

кв. 13-16, 25, 27 

Державний орнітологічний заказник республіканського значення

Лісовий масив розташований в басейні річки Шипот на схилах східної експозиції полонини Руна. Рельєф дуже пересічений. Крутизна схилів 15-45°, висота над рівнем моря 700-1200 м, є оголені скелі вулканічного походження, які являються місцем гніздування беркута карпатського, орлана-білохвоста, змієїда, сокола-сапсана, сича, сокола карпатського. На території заказника забороняється проведення всіх видів господарської діяльності. Дозволяється проведення дослідних робіт.
3. Лісове заповідне урочище місцевого значення «Розтоки», рішення облвиконкому №270 від 18.10.1983 року

480

Тур’я Реметівське лісництво

кв. 1,2,5,66

Заповідне урочище місцевого значення

Місце зростання насаджень дугласії (псевдотсуги Мензіса). Перша ділянка культур створена в 1906 році. Високопродуктивні насадження породи інтродуцента мають наукове-дослідне значення.

Забороняється діяльність, що порушує хід природних процесів, всі види лісокористування (за виключенням рубок догляду і санітарних рубок).

Допускаються лісовідновні заходи, де коріння природні комплекси зазнали впливу в результаті попередньої господарської діяльності.

4. «Липовецькі скелі», рішення облвиконкому №253 від 23.10.1984 року

22,0

Турицьке лісництво,

кв.30 вид.1

Геологічна пам’ятка природи місцевого значення

Прямовисні скелі, виходи неогенових андезито-базальтів.
5. «Водоспад», рішення облвиконкому №253 від 23.10.1984 року

1,4

Турицьке лісництво,

кв.11 вид.7,6

Гідрологічна пам’ятка природи місцевого значення

Водоспад висотою 6 метрів. Місце відпочинку.
6. Водоспад «Шипот», рішення облвиконкому №253 від 23.10.1984 року

0,7

Лісництво «Шипот»,

кв.15 вид.3

Гідрологічна пам’ятка природи місцевого значення

Унікальний водоспад висотою до 20 м.
7. Озеро «Велике Тростя», рішення облвиконкому №253 від 23.10.1984 року

1,9

Турицьке лісництво,

кв.14 вид.4

Гідрологічна пам’ятка природи місцевого значення

Озеро льодовикового походження.

8. Водоспад «Плішка», рішення облвиконкому №253 від 23.10.1984 року

0,2

Перечинське лісництво,

кв.29 вид.12

Гідрологічна пам’ятка природи місцевого значення

Розташований у лісопарковій частині лісів зеленої зони, має естетичне значення.
9. «Бабайово джерело», рішення облвиконкому №253 від 23.10.1984 року

0,5

Перечинське лісництво,

кв.34 вид.9

Гідрологічна пам’ятка природи місцевого значення

Розташований у лісопарковій частині лісів зеленої зони, має естетичне значення.
10. «Скеля», рішення облвиконкому №253 від 23.10.1984 року

3,0

Перечинське лісництво,

кв.13 вид.1

Гідрологічна пам’ятка природи місцевого значення

Виходи скель вулканічного походження.
11. «Скалка», «Соколів камінь», рішення облвиконкому №253 від 23.10.1984 року

3,0

Дубриницьке лісництво,

кв.25 вид.6,10

Геологічна пам’ятка природи місцевого значення

Високий стрімчак, що виник внаслідок тектонічного злому.

 

 

КАРТА-СХЕМА

Поділу лісів за категоріями захисності 

 

На території ДП «Перечинське ЛГ» зустрічаються види рослин, які занесені до Червоної Книги України, зокрема це такі як: цибуля ведмежа – Allium ursinum, підсніжник білосніжний – Galanthus nivalis, білоцвіт весняний (білий) – Leucojum vernum, шафран Гейфелів – Crocus heuffelianus, білоцвіт літній – Leucojum aestivum 

На території ДП «Перечинське ЛГ» зустрічаються види тварин, які занесені до Червоної Книги України, зокрема це такі як: кажан пізній – Eptesicus serotinus, пугач звичайний – Bubo bubo, саламандра плямиста – Salamandra salamandra, ведмідь бурий – Ursus arctos, кіт лісовий – Felis silvestris, вусач альпійський – Rosalia alpina, рись звичайна – Lynx lynx, лелека чорний – Ciconia nigra, полоз лісовий – Zamenis longissimus, тритон карпатський – Lissotriton montandoni, підорлик малий  – Aquila pomarina, харіус європейський – Thymallus thymallus, жаба прудка – Rana dalmatina, видра річкова – Lutra lutra


Ступінь пожежної безпеки визначався за «Шкалою оцінки природної пожежної небезпеки лісових ділянок лісового фонду» розроблено інститутом «Укрдерждніпроліс» і затвердженою наказом Міністерства лісового господарства України від 2 червня 1997 року № 52.

Територія характеризується невисоким (3,76) класом пожежної небезпеки, що обумовлено значною питомою вагою вкритих лісовою рослинністю земель середньовікових насаджень твердолистяних порід, а також досить незначним відвідуванням населенням переважної більшості лісових ділянок.

Територія лісгоспу за способом виявлення лісових пожеж і боротьби з ними повністю віднесена до зони наземної охорони лісів. Охорону лісів від пожеж рекомендується,  як і раніше проводити силами лісової охорони, а в пожежонебезпечний період доповнювати патрулюванням із залученням членів сил добровільних пожежних дружин.

Для покращення охорони лісів від пожеж та інших лісопорушень , а також з метою більш якісного виконання запроектованих обсягів лісогосподарських і лісокультурних робіт, кількість майстерських дільниць проектується зменшити з 15 до 11, а кількість майстерських обходів – з 72 до 61.

Санітарний стан лісів в даний час слід вважати задовільним. Це підтверджується тим, що загальний запас сухостою і пошкодженого лісу зменшився на 73,76 тис. м3 в порівнянні з даними попереднього лісовпорядкування, наявністю осередків шкідників і хвороб лісу на площі 2,7 тис. га.

З метою запобігання розвиткові осередків шкідників і хвороб лісу, треба під час ведення лісового господарства виконувати вимоги «Санітарних правил в лісах України», що затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 року № 555.

Питання охорони лісів від самовільних рубок перебувають на постійному контролі працівників державної лісової охорони лісгоспу. Основною причиною здійснення самовільних рубок є низький рівень матеріального забезпечення населення.

Захист лісів від шкідників та хвороб є невід’ємною частиною ведення лісового господарства ДП «Перечинське ЛГ». Попередження й профілактика випадків масового розмноження шкідників є основною передумовою для створення стійких, високопродуктивних деревостанів, покращення якісного складу та приведення лісистості до науково обґрунтованих значень.

В минулому ревізійному періоді були відмічені нові осередки хвоє- та листогризучих шкідників, що безпосередньо пов’язане з масовим ослабленням ураження хворобами похідних ялинників лісового фонду лісгоспу.

Із хвороб лісу найбільше поширення має коренева губка.

Запроектовані на ревізійний період лісозахисні заходи лісгоспом в основному виконувались.

Ефективність проведених заходів в основному задовільна.

Проведені санітарні рубки сприяли покращенню санітарного стану насаджень, стабілізації площі деревостанів з осередками хвороб, шкідників лісу.

В минулому ревізійному періоді лісгосп проводив санітарно-оздоровчі заходи та дотримувався санітарних вимог при веденні лісового господарства.

Нагляд за шкідниками на протязі ревізійного періоду проводився регулярно. Сигналізація про появу осередків шкідників та хвороб поставлена на належному рівні.

За минулий ревізійний період не спостерігалось масових спалахів та розмноження шкідників лісу. План нагляду за шкідниками і хворобами лісу в лісгоспі є.

Облік наявності шкідників і хвороб лісу ведеться регулярно. Книга динаміки осередків шкідників і хвороб по роках ревізійного періоду в розрізі лісництв ведеться задовільно.

В лісництвах функціонують пізнавально-інформаційні куточки лісозахисту. Стан лісозахисту в лісгоспі слід вважати задовільним.

В підприємстві постійно проводяться обстеження лісового фонду на предмет виявлення шкідників, хвороб лісу та пошкоджених насаджень внаслідок несприятливих погодніх умов. Якщо такі насадження виявлені, то лісова охорона ДП “Перечинський лісгосп” спільно із представниками ДСЛП «Львівлісозахист» проводять обстеження даних ділянок на доцільність проведення санітарно-оздоровчих заходів, в результаті чого складається перелік заходів з поліпшення санітарного стану лісів, отримується погодження Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства на проведення даних заходів і безпосередньо на підприємстві виписується лісорубний квиток, який служить дозволом для проведення рубки.

Перелік № 1 на 2019 рік з поліпшення санітарного стану лісів по ДП “Перечинське лісове господарство”

 

Перелік № 2 на 2019 рік з поліпшення санітарного стану лісів по ДП “Перечинське лісове господарство”

 

Перелік № 3 на 2019 рік з поліпшення санітарного стану лісів по ДП “Перечинське лісове господарство”

 

Перелік № 4 на 2019 рік з поліпшення санітарного стану лісів по ДП “Перечинське лісове господарство”

 

 

Перелік № 1 на 2018 рік з поліпшення санітарного стану лісів по ДП “Перечинське лісове господарство”

 

Перелік № 2 на 2018 рік з поліпшення санітарного стану лісів по ДП “Перечинське лісове господарство”

 

Перелік № 3 на 2018 рік з поліпшення санітарного стану лісів по ДП “Перечинське лісове господарство”

 

Перелік № 4 на 2018 рік з поліпшення санітарного стану лісів по ДП “Перечинське лісове господарство”

 

Перелік № 5 на 2018 рік з поліпшення санітарного стану лісів по ДП “Перечинське лісове господарство”

 

Перелік № 6 на 2018 рік з поліпшення санітарного стану лісів по ДП “Перечинське лісове господарство”

 

Перелік № 7 на 2018 рік з поліпшення санітарного стану лісів по ДП “Перечинське лісове господарство”