Тур’я-Реметівське лісництво
17 Жовтня, 2016

Дубриницьке лісництво, загальною площею 4001,0 га, входить до складу ДП „Перечинський лісгосп” і розташоване в північно-західній його частині на території Перечинського адміністративного району.

Контора лісництва знаходиться за адресою: вул. Шахово 1б с.Дубриничі Перечинського району Закарпатської області, на відстані 11 км від контори лісгоспу районного центру. Телефон: 53469.

Лісничий – Мицянка Михайло Юрійович

Помічник лісничого – Гардицька Ксеня Іванівна

Територія лісництва розділена на 7 майстерських обходів.

Згідно лісорослинного районування територія лісництва відноситься до 10-го лісорослинного району (букові гірські ліси Полонинського хребта). Район розташування лісництва знаходиться під впливом материкового клімату Східно-Європейської рівнини та вологою атлантичного клімату.

На території лісництва знаходиться об’єкт природно-заповідного фонду.

Найменування об’єктів при­родно-заповід­ного фонду та підстави для їх виділення Пло­ща, га Місце­

знаход­ження

Категорії територій та об’єктів заповідно­го фонду Стисла характе­ристика і режим ведення господарства
«Скалка», «Соколув ка­мінь» Рішення облвиконкому № 253 від 23.10.1984 р. 3,0 кв.25 вид.6, 10 геологічна

пам’ятка

природи

місцевого

значення

високий стрімчак, що виник в нас­лідок текто­нічного злому

 

Пам’ятка природи відповідає цільовому призначенню. Режим ведення господарства в ній відповідає завданням охорони і збереження заповідного фонду.