Турянське лісництво
17 Жовтня, 2016
Порошківське лісництво
17 Жовтня, 2016

Лісництво «Шипот», загальною площею 7 755,7 га, входить до складу ДП „Перечинський лісгосп” і розташоване в північно-східній його частині на території Перечинського адміністративного району.

Контора лісництва знаходиться за адресою: вул. Шевченка, 95 с. Тур’я Поляна  Перечинського району Закарпатської області, на відстані 28 км від контори лісгоспу та районного центру. Телефон: 76223.

Лісничий – Штимак Михайло Миколайович.

Помічник лісничого – Павлич Володимир Павлович.

Територія лісництва розділена на 7 майстерських обходів.

Згідно лісорослинного районування територія лісництва відноситься до 10-го лісорослинного району (букові гірські ліси Полонинського хребта). Район розташування лісництва знаходиться під впливом материкового клімату Східно-Європейської рівнини та вологою атлантичного клімату.

На території лісового фонду лісництва «Шипот» знаходяться об’єкти природно-заповідного фонду.

Найменування об’єктів при­родно-заповід­ного фонду та підстави для їх виділення Пло­ща, га Місце­

знаход­ження

Категорії територій та об’єктів заповідно­го фонду Стисла характе­ристика і режим ведення господарства
„Тур’я-Полянський”

Постанова РМ УРСР № 451 від 26.12.1985р.

2163,0 кв.55-75 державний зоологіч­ний заказ­ник рес­публікан­ського значення лісовий масив в басейні р.Звур. Водя­ться олені, козулі, каба­ни, зайці, вид­ри, куниці, рись, білка. Забороняється полювання, крім селекцій­ного відстрі­лу, вилов ри­би, випас худоби, збір плодів, лікар­ських рослин
„Соколові ске­лі”

Постанова РМ УРСР

№ 383 від 12.12.1983 р.

606,0 кв.13-16, 25,27 державний

орнітоло­гічний

заказник

республі­канського

значення

лісовий масив в басейні р.Шипот на схилах схід­ної експозиції полонини „Руна”. Рельєф дуже пересічений. Крутизна схи­лів 15-45°, висота над рівнем моря 700-1200 м, є оголені ске­лі, які явля­ються місцем гніздування беркута кар­патського, орлана-білохвоста, зміє­їда, сича, со­кола карпат­ського
„Шипот” Рішення облви­конкому № 253 від 23.10.1984 р. 0,01 кв.15

вид.3

гідрологіч­на пам’ят­ка природи місцевого значення унікальний водоспад висотою до 20 м
Разом: 2769,0

 

Всі об’єкти природно-заповідного фонду відповідають цільовому призначенню. Режим ведення лісового господарства в них відповідає завданням охорони і збереження природно-заповідного фонду, підтримання в його об’єктах сталих умов існування.